sertifisert ehandel

Miljøvennlig bedrift

I vårt bedrift er vi opptatt av miljø. Vi tenker miljø, og reduserer materialbruk og kostnader på avfallshåndteringen.

Vårt mål er å gi mindre belastning på naturen, og å bidra til det globale klimaarbeidet.

100% TRYGG

Vi føler oss så sikre i vår vurdering av en butikk som har mottatt utmerkelsen Sertifisert E-handel at vi tilbyr alle forbrukere som handler i disse e-butikkene en kjøpsbeskyttelse. Kjøpsbeskyttelsen innebær at kunden får erstatning om noe skulle gå galt.

Kjøpsbeskyttelsen gjelder opptil kr 10 000 pr. kjøp, den inngår automatisk og er gratis.

Trygghet for brukere gir lønnsomhet for nettbutikken vår!

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for NORTBERG netthandel

nortberg.no

(gjelder for kontrakter konkludert fra den 25.12.2014) 

 

Definisjoner

 

1. For de uttrykk nedover gis det følgende betydning:

2. Selgeren; butikkeieren- Norbert Tofl, selvstendig næringsdrivende i firmaet AGD Lider Market Norbert Toft, med adressin i Kielce, 25-657 Kielce, ul. Krucza 11, som befinner seg i det sentrale registeret, NIP nummer 9591935128, REGON nummer 260568450
3. Kunden, Kjøperen- en person som har en konto på nettsiden vår eller som bestiller via Butikken og som konkluderer en salgsavtale med Selgeren under visse vilkår. Kunden eller Kjøperen kan være:

- fysisk person- har etter loven har fullstendig rettslig disposisjonsevne og som bor fast i Polen
-juridisk person- eller organisasjonsenhet som får loven til rettslig disposisjonsevne og som har en sete i Polen

4. Butikk- nettbutikk som befinner seg på nettservice nortberg.pl
5. Konsument- Kunden/Kjøperen som er en fysisk person, som kan ta rettslige skritt ikke tilknyttet direkte med sin virksomhet eller sine faglig aktiviteter
6. Bestilling- skritt som tar Kunden/Kjøperen for å konkludere en salgsavtale, som en følge av den får Selgeren tilbudet etter artikkelen 66 § fra lovboken (på polsk Kodeks Cywilny)
7.Kjøpsregler- reglementet med kjøpsregler er på nortberg.pl
8. Bruker- en man som ser på sortiment i butikken
9. Postadresse for saker tilknyttet med virksomheten, samt for reklamasjon: AGD Lider Market Norbert Tofil, 25-657 Kielce, ul. Krucza 11
10. E-postadresse for å kontakte for plassere en ordre i butikken, samt for reklamasjon: biuro@nortberg.no
11. Telefonnummer for å kontakte for plassere en ordre i butikken, samt for reklamasjon: 455 66 165

 

Generelle bestemmelser

 1. Dette dokumentet bestemmer over prinsippene for drift av butikken, særlig om:

- typer og tjenester levert av eposten

- vilkår av levering tjenester via epost, inkludert: tekniske bestemmelser som er nødvendig for samarbeidet med et datasystem som er brukt bare av butikken

- et forbud mot å tilby kundene å sende ulovlig innhold

- betingelser for å konkludere og løse avtalen for tjenester via eposten

- beskrivelse av klageprosedyren tilknyttet med å yte tjenester via eposten

2. Enheten som yter tjenester via eposten er Selgeren

3. Til tjenester som kan ytes via eposten tilhører:

- muligheten å se på sortiment i butikken

- muligheten for å plassere en ordre bestillinger for varer, som befinner seg på nettsiden til butikken og som har oppgitt pris

- administrasjon over nettsiden med salg av varer som ble bestilt av Kjøperen (å konkludere

salgsavtalen fra avstanden)
- muligheten for å opprette og føre en konto som en del av butikks nettsidens tjenester
- muligheten for å sende nyhetsbrev for kunder som ville få dem

4. Selgeren informerer at tjenester oppover beskrevet i underpunktene a.d. og e. punktum 3  er kostfri tjenester

5. Plasserte ordrer for varer som befinner seg på nettsiden må betales og fører for konklusjon av en salgsavtale for den bestilte varen

6. Selgeren fremhever at informasjon om sortiment i butikken og priser som er på Nettsiden

er ikke et tilbud som fører til en avtalekonklusjon etter artikkelen 66 § fra lovboken (på polsk Kodeks Cywilny)

7. For å nytte tjenester beskrevet i dette dokumentet må Kunden møte de tekniske minimumskrav:

- å ha nettleseren: Internet Explorer som er ikke eldre enn 7.0 eller Mozilla Firefox i versjonen som er ikke eldre enn 3.0 eller Chrome (alle versjoner) eller Opera ikke eldre enn 2,
- å ha aktivert Java Script,
- å ha en aktiv epost

 

 

Registrering av kjøperen og hans eller hennes konto. Konklusjon av avtalen for å yte tjenester via eposten.

1. Konklusjon av avtalen via eposten for å muliggjøre å se sortimentet i butikken via nettleseren.

2. Konklusjon av avtalen via eposten for tjenester tilknyttet med å opprette og føre konto via kontoregistreringen

3. Konklusjon av avtalen via eposten for nyhetsbrevs tjenester, for å bestille varer og å konkludere salgsavtalen fra avstanden via:

- å registrere Kjøperen og å opprette konto

- å plassere engangsordre som en gjest uten å opprette en konto

4. Avtalen for å yte tjenester beskrevet i 2.3 c-e via eposten er inngått på ubestemt tid. Hver av partene har rett til å heve avtalen samt og Kunden som er Konsumenten har rett for å heve avtalen  etter bestemmelser i dette dokumentet

5.Registrering av Kjøperen er gratis og den er nødvendig for å opprette en konto.

6. Registrering av Kjøperen gjennomføres ved å utfylle skjemaet som er tilgjengelig på butikkens nettsiden.

7. Det registreringsskjemaet inkluderer felter som må utfylles.

8. I det registreringsskjemaet må Kjøperen oppgi sine personopplysninger som er nødvendig for å utføre ordren

9. Etter utfylling og sending av registreringsskjemaet må Selgeren sende via eposten på den oppgitt adressen bekreftelse på registreringen med ditt brukernavn og passord samt lenken for å aktivere kontoen din

10. Med en konto kan Kjøperen:

- å plassere en ordre direkte

- å redigere personopplysninger, inkludert en leveringsadresse

­- å se gjennom ordrehistorikk,

- å bestille nyhetsbrev

11. Innlogging og passord er konfidensiell og kan ikke offentliggjøres for andre mennesker. Kjøperen er forpliktet for å sikre innlogging og passord mot andre mennesker
12. Konklusjon av avtalen for å yte tjenester via eposten betyr at Kjøperen:
- ble kjent med reglementet som er en grunn for å plassere en ordre og å konkludere salgsavtale fra avstanden og godkjenner bestemmelser i dokumentet,
- bruker selgers tjenester frivillig,
- møter krav som er reglementet til butikken,
- hans personopplysninger oppgitt i  registreringsskjemaet/bestillingsskjemaet er sannferdig og krenker ikke rettighetene til andre mennesker,
- tillater for å konkludere avtalen via epost,
- tillater for innsamling og behandling av Selgeren i den grad det er  nødvendig for å tilby tjenesten via eposten, med vilkår bestemt i reglementet,
- tillater for å sende meg på den epostadressen oppgitt i skjemaet meldinger og informasjon om hindringer, endringer eller tekniske pauser i driften av Butikken.

13. Selgeren kan heve avtalen om ytelsen via eposten i følgende tilfeller:

- hvis registreringsmål eller bruk av tjenestene er i strid med reglene til Butikken,
- hvis kundens handlinger fører til en forbrytelse og krenker rettighetene til andre mennesker,
- hvis selgeren fikk offisiell informasjon at han har oppgitt informasjon ulovlig eller om kjøperens handlinger tilknyttet med informasjon som er ulovlig,
- hvis Kjøperen sender ut kommersiell informasjon som han har ikke bestilt,
- hvis Kjøperen bryter bestemmelsene i reglementet og hans handlinger er alvorlige og påståelige,
- hvis adresseopplysninger vekker begrunnet tvil, om Selgeren er ikke sikkert om de er korrekt eller i tråd med sannheten, særlig når Kunden oppgir byer, gater som ikke eksisterer eller opplysninger til fiktive karakterer

14. Selgeren kan heve avtalen for å yte tjenester via epost også i tilfellet, når Kjøperen har ikke plassert en ordre eller har ikke logget på kontoen i løpet av et år fra den forrige aktivitet

15.Erklæringen om oppsigelse av ytelsen av tjenester er sendt via Selgeren på den adressen som ble oppgitt under registreringsprosessen og som en følge av den er Kundens kontoen slettet

16. Kjøperen kan alltid heve avtalen for å yte tjenester via eposten. Erklæringen om oppsigelsen av avtalen for å yte tjenester via eposten er sendt via Kjøperen på eposten til Selgeren som ble oppgitt i reglementet eller via erklæringen om fjerning av kontoen

17. Det er 14 dager før oppsigelsen trer i kraft.

18. Selgeren kan avslå å registrere Kjøperen, hvis det er grunn til det som er beskrevet i den 10nde punktum nedover. Selgeren informerer Kjøperen om en avslag via epost på epostadressen oppgitt i registreringsskjemaet. Kjøperen får lov for å klage innen 7 dager fra dagen når han får informasjon om avslaget

19. Det er forbudt at Kunden publiserer i kontoen sin informasjon som er ulovlige. Selgeren forbeholder seg retten for å tilkalle Kunden for å fjerne det ulovlige innholdet og han berammer perioden innen 3 dager. Etter passering av fristen får Selgeren lov til å fjerne det ulovlige innholdet.

 

Mottakelse og gjennomføring av bestillinger

  1. Bestillinger fra Kjøpere er mottatt via Butikken ved hjelp av det elektronisk bestillingsskjemaet
  2. Bestillinger via epost kan plasseres hele uten, hele døgnet.
  3. Bestilling via det elektronisk skjemaet er et tilbud etter artikkelen 66 § fra lovboken (på polsk Kodeks Cywilny) og inneholder disse tekniske handlinger:

- å velge varer av disse som er presentert i butikken og å velge antall varer,
- å legge varer til kurven,

- å logge seg på kontoen sin og å oppgi riktige personopplysninger når man bestiller uten

registrering (som en gjest),
- å velge betalings- og leveringsmåte,

-å bekrefte bestillingen

4. Før bekreftelsen kan kjøperen modifisere eller gjennomføre korrektur av bestillingen eller opplysninger, som ble oppgitt til Selgeren i det elektronisk bestillingsskjemaet

5. Etter at bestillingen er bekreftet av Kjøperen er prisen og fraktkostnader forpliktende til sidene, hvis Selgeren tar imot Kjøperens tilbud

6. Kjøperen etter å ha mottatt bestillingen, i løpet av 3 hverdager sender på e-postadressen oppgitt av Kunden erklæringen om den plasserte ordren. Med det samme:

- erklærer Selgeren at han tar imot Kjøperens tilbud og forplikter seg til å gjennomføre kontrakten etter Kundens bestillingen. Salgsavtalen er inngått fra avstanden denne dagen når Selgeren avgir erklæringen
- erklærer Selgeren at han avslår Kundens tilbud. Det kan skje særlig når Selgeren bestemmer at de bestilte varer er ikke tilgjengelige eller leveringsdato kan ikke bli bestemt.  I sånne tilfeller er avtalen ikke konkludert.

7. Hvis før Selgeren avgir erklæringen om å ta imot tilbud, som er nevnt i punktum 6 a), erklærer Kjøperen om avståelsen, slutter avtalen å bli forpliktende.

8. Etter avtalen er inngått kan Selgeren informere Kjøperen om endringer av ordrestatusen.

9. Kjøperen som er ikke Konsumenten kan kansellere en bestilling når varepartiet er levert av Selgeren ved å heve avtalen. I sånne tilfeller er Kjøperen som er ikke Konsumenten forpliktet til å betale kompensasjon med verdi av 20% brutto pris av de kjøpte varer. Hadde Kjøperen betalt et forskudd, ville dette forskuddet bli betalt tilbake til Kjøperen. Hadde forskuddsbeløpet blitt mindre enn en kompensasjon, ville Kjøperen bli forpliktet til å betale differansen. Denne regler omfatter ikke Konsumenter.

10. Når Kjøpere er ikke Konsumenter forbeholder Selgeren seg retten til å heve salgsavtale før varen ble sent, hvis:
- Selgeren vet om den dårlig økonomi til Kjøperen (i dette tilfellet kan Selgeren kreve 100% forskudd betaling),
- feil i butikken, som har skjedd uavhengig av Selgeren
- Kjøperen gjelder noen penger for Selgeren

11. Erklæringen som er nevnt ovenfor sendes via epost innen 7 dager fra konklusjon av den salgsavtalen

12. Hvis varer er merket som "tilbud" eller varer som er merket som "for salg". Den som bestilte varer først, får dem først. Antall varer med lave priser og med prisene på salget er begrenset. Han sier også hvis de har gått tom for produkter eller tjenester omfattet av ekstra tilbudet som er tilbød sammen med varen for salg.

13. Selgeren bekrefter Kunden konkusjon av avtalen ved å vedlegge fakturaen eller kvitteringen til varen. Kjøpebevis som fakturaen eller kvitteringen inkluderer betegnelsen av Selgeren, salgstidspunktet, betegnelsen av produktet, antall og pris samt salgstidspunktet.

14. Kjøpere som er Konsumenter får eposten av Selgeren med bekreftelsen av konklusjon av salgsavtalen som inneholder de følgende opplysninger:

- beskrivelsen av det kjøpte produktet og midler for å kommunisere med forbrukeren,

- identiteten til selger, samt registreringsopplysninger, adressen til forretningen til Selgeren, e-postadressen og telefonnumre for å kontakte Selgeren eller eventuelt for å klage

- brutto pris og fraktkostnader (som er betalt av Kjøperen) og måten og datoen når Kjøperen betaler,

-tiden på levering av det kjøpte elementet og beskrivelsen av prosedyren for håndtering av klager,

-tilfeller når Konsument har ingen lov for å heve avtalen,

-plikten for å levere produktet uten feil og garantere så vidt Selgeren vet har produktet ingen feil,
- å gi garanti (hvis aktuelt), garantist og innholdet av garanti. Selgeren erklærer at bekreftelsen av avtalen i denne delen kan bli utført også skriftlig, ved å gi garantidokumentet, det skjer når den kjøpte varen er levert,

- uten forpliktelsen av Selgeren for å følge den polske handelslovboken, som er nevnt i artikkelen 2 punktum 5 om bestemmelsen om motvirking av urettferdig markedspraksis,

- muligheten for å bruke andre metoder for å bestemme over klager og hvordan å gi dekning i krav,

-kostnader i tilfellet av oppsigelsen av en avtale

15. Selgeren sammen med bekreftelsen av en innegått avtale gir til Kosumenten en belæring med informasjon hvordan å heve avtalen etter Skjemaet for oppsigelsen av avtalen. Der er det følgende informasjon:

-måten og datoen med muligheten for å heve avtalen og et skjema for oppsidelsen av avtalen,

-kostnader av å returnere produkter hvis man hever avtalen
16. Bekreftelsen på konklusjon av avtalen sammen med belæringen et skjema som er nevnt  i den 14. punktum er gitt til Konsumenten til levering av det kjøpte produktet

17. Plassering av ordre via telefon er et tilbud  etter artikkelen 66 § fra lovboken (på polsk Kodeks Cywilny) og den skjer i løpet av samtalen med en autorisert konsultant. Som svar på tilbudet fra Kjøperen bekrefter konsulent prisen på varen og fraktpris og informerer (direkte eller i de påfølgende samtaler) om tilgjengeligheten av alle eller noen av varer og om den mulige leveringstid. Hvis ingen av de bestilte varer er ikke tilgjengelige, er avtalen ikke inngått.

18. I tilfellen beskrevet oppover gir Selgerens representant (konsulent informasjon og datoer utpekt ved 14. og 15. punktum til Kjøperen samt får han bekreftelsen om det at han vet at bestillingen forpliktet for betaling. Hvis Konsumenten ønsker seg det og hvis han oppgir e-postadressen sin kan informasjon bli formidlet på et varig medium som en e-post melding. Konsumenten bekrefter i sånne tilfeller at han har fått informasjon og opplysninger som er nevnt oppover og at han eller hun ble kjent med dem.

19. Selgeren bekrefter Konsumenten innholdet av den foreslått salgsavtale som ble inngått som en følge av bestilling via telefon på et varig medium. Det er nødvendig å ha Konsuments erklæring at han bekrefter bestillingen, som ble sent via epost som et svar for en bekreftelse av avtalen som Selgeren fikk. Salgsavtalen med Konsument er konkludert i sånne tilfeller når Konsument erklærer at han bekrefter bestillingen, og innholdet og vilkår ble presentert til ham via telefon.

20 Selgeren informerer det er en mulighet at telefonsamtaler blir registrert, særlig når salgsavtaler er inngått eller  bestillinger er plassert.

 

Varepris og fraktkostnader

 

1. Alle varepriser er oppgitt i norske kroner som inkluderer MVA.

2. Selgeren forbeholder seg retten til å endre på vareprisene som er i sortiment i Butikken, for å introdusere nye varer og å gjennomføre og avbryte reklamehandlinger på Butikks nettsiden og for å introdusere endringer i dem. Etter avtalen med Kjøperen er inngått, er Selgeren forpliktet med varepris og har ingen mulighet for å endre på den.

3. Hvis Selgeren krever å dekke leveringskostnader til den kjøpte varen, er Kjøperen informert om fraktkostnader og leveringsmåten både før han plasserer bestillingen, når bestillingen er på gang og før den er bekreftet- det betyr samme som å gi salgstilbudet under vilkår bestemt av Selgeren.

 

 

Leveringstid

  

1. Leveringstid er tiden mellom mottakelsen av bestillingen til de bestilte varer er sent fra

Butikken, men søndag er ikke tatt i betraktning. Bestillingen for varer med forskjellig gjennomføringstid er sent etter alltid er satt sammen, dvs etter tiden som var den lengest av alle er gått.

2. Selgeren oppgir gjennomføringstid for bestillingen i beskrivelsen av varen i Butikken

eller bestemmer den gjennomføringstid for den bestemte varesortiment.
3. I særlige tilfeller kan gjennomføringstid forlenges. Kunden blir informert om det via telefon eller epost. Hvis det er nødvendig å forlenge gjennomføringstid, kan Kjøperen heve salgsavtalen.

4. Når produktet blir gjennomført etter Kundens bestillinger og det har særlige egenskaper

(spesifikasjon) som er bestemt i bestillingen eller som har mål for å tilfredsstille kundens

individuelle behov, er leveringstidspunktet bestemt individuell. Kjøperen har lov til å heve

salgsavtalen (kansellering av ordrer), hvis han aksepterer ikke nytt leveringstidspunktet.
5.I tilfeller overdragelse betaling forlenges tiden da overføring realiseres. Kjøpte produkter er levert med hjelp av en transportfirma. Selgeren tar ingen ansvar hvis

varer blir ikke transportert eller for forsinkelsen i levering som har skjedd på grunn av den

uriktig eller unøyaktig tid oppgitt av Kjøperen.

 

Betalingsmåter

 

1. Kjøperen kan velge betalingsmåten som en bankoverføring før varen er sent (betaling på forskudd) eller betaling ved levering (betaling med  oppkrav)

2. Selgeren kan også akseptere betaling kontant ved oppkrav når man henter produktet fra setet til Selgeren eller i den andre sted som ble bestemt. Det er også mulig å betale med overføring som en del av et elektronisk betalingssystem. Det må være en informasjon på nettsiden at det er mulig å gi det mulig å betale ved oppkrav. Kunden har en mulighet for å velge denne opsjon.

3. Selgeren forbeholder seg retten til å kreve betaling på forskudd som er ikke mer enn 50% av bestillingsverdien. Det gjelder særlig:
- uvanlige varer, som er ikke tilgjengelig ved vanlig salg i Polen og som er transportert til landet etter individuell bestilling
- varer med særlige egenskaper beskrevet i bestillingen,
- bestillinger med verdien som overstiger 5000 zł (fem tusen polske złotych)
4. Om muligheten for å betale på forskudd er Kjøperen informert via epost som inkluderer alle informasjon om bestillingen. Selgeren informerer Kjøperen om verdien på forskuddsbetaling og betalingsfristen. Ved å bekrefte ordren tillater Kjøperen for å betale på forskudd.
5. I tilfellet manglende betaling innen bestemte fristen er bestillingen kansellert. Fristen begynner å utløpe etter avtalen mellom Sidene er inngått. Kjøperen burde ikke betale forskudd hvis avviser  å ta imot Selgerens tilbud.
6. Hvis Kjøperen velger å betale med overføring før varen er sendt (betaling på forskudd), kan Kjøperen vente med å sende varen til bankoverføring med verdien på pris med fraktkostnader er bokført.

 

Rapporteringsmåte for skader av sendinger. Utveksling av sendinger skadet i transporten

 

1. Selgeren garanterer riktig forsikring og pakking av den kjøpte varen slik at den unngår å bli skadet i transporten. Så vidt produktet blir behandlet på en riktig måte.

2. Kjøperen er forpliktet å undersøke pakningen etter levering. Hvis han bestemmer at det ble en skade eller noen ting mangler, er han forpliktet til å ta alle nødvendige forhandlinger for å vise at det var fraktførers skyld. (artikkelen 545 fra Lovboken).

3. I tilfelle av betaling med oppkrav kan fraktøren forbeholde at verifisering av sendingen skjer etter prisen er betalt sammen med eventuelle fraktkostnader.

4. Kjøperen kan undersøke innholdet av pakken (ikke tilstanden av innpakningen) i nærvær av kurer. Hvis kjøperen krever å undersøke innholdet av innpakningen må kureren ikke avslå å delta i denne handlingen.

5. Hvis innholdet av pakken er skadet har Kjøperen retten til å kreve utarbeiding av en skaderapport  i nærvær av kurer. Det er også mulig å utarbeide skaderapporten etter pakken er levert med vilkår som befinner seg i bestemmelsene. Skaderapporten blir en grunn til Selgeren for å bytte varen gratis for en som er ikke skadet.

6. Selgeren informerer at hvis Kjøperen underskriver bekreftelsen på mottak av sendingen, erklærer han med det samme at det var ingen skader på  den. Det betyr at varen ble levert uten noen skader. I sånne tilfeller har Kjøperen ingen lov for å klage og kreve nye varer på grunn av skader i transporten.

7.Hvis Kjøperen er ikke Konsumenter skjer utveksling av sendingen bare basert på skaderapporten etter bestemmelser i loven nummer 5. Skaderapporten er den eneste grunn for Kjøperen å bytte varen som ble skadet i transporten.

8. Når varen er videre formidlet til fraktøren får Kjøperen som er ikke Konsumenter alle profiter og ulemper tilknyttet med den solgte varen og faren at den blir mistet eller skadet. I sånne tilfeller tar Selgeren ingen ansvar for defekten, skadene eller mangel på varen som har skjedd etter varen ble formidlet av fraktøren, med forbehold til lov 7.

9. Hvis varen er levert tilbake til Selgeren på grunn av:

- en feil adresse,

- hvis varen ble ikke mottatt innen fristen bestemt av kureren,

- en annen grunn som har skjedd på grunn av Kjøperen

10. Kjøperen har rett til å belaste kjøperen med kostnader av varetransporten tilbake til Selgeren. I tilfellet oppgitt ovenfor, er det Kjøperen som betaler transporten.

 

 

Ansvaret for feilene av det kjøpte produktet

 

1.Selgeren selger i Butikken nye, ubrukte produkter av standard verdi. Hvis i sortimentet i Butikken er brukte varer eller av mindre verdi  er det informasjon om det i beskrivelsen av produktet. Selgeren er forpliktet for å levere varer uten skader.

2.Selgerern gir garanti for varer bare hvis Kjøperen har et garantibevis på dokumentet eller han har fått garantierklæring på en annen måte. Den bør inneholde plikter og autorisasjoner av Kjøperen hvis den solgte varen har ikke egenskaper som er bestemt i erklæringen.

3. Garantierklæring, som er nevnt nedenfor kan man også få via butikks nettsiden og på et varig medium og der får Konsumenten bekreftet vilkår av salgsavtalen og vilkår i den.

4. Alle reklamasjoner som gjelder varer som ble kjøpt av Selgeren (både disse som gjelder kvalitetsgaranti) bør være i skriftlig form og sendt som er oppgitt i det første punktum av reglementet eller elektronisk på e-postadressen serwis@nortberg.no Hvis det er nødvendig å sende dette produktet til Selgeren, bør Kjøperen informere Selgeren om det og bestemme firsten for å sende varen. Fraktkostnader bør dekkes av Selgeren, med unntak for "door to door" systemet- i det er en servicegaranti alltid betalt av garantisten. Kjøperen bør oppgis fakturanummer ved et klageskjema. Skjemaet befinner seg på nettsiden til Butikken, på adressen nortberg.no

5. Kjøperen som er Konsumenten bør bekrefte at han innser kraften av garantien eller lov til garanti på grunn av skader.

6. Hvis Kjøperen er ikke Konsumenten tar Selgeren ingen ansvar for garanti (artikkel 558 Lovboken)

 

Oppsigelse av avtalen av Konsumenten. Returer og utvekslinger

1.Konsumenten som kjøpte produktet i Butikken til Selgeren kan heve salgsavtalen uten å oppgi grunnen. Han må bare avgi skriftlig erklæring innen 14 (fjorten) dager fra dagen han mottar den kjøpte varen. I tilfelle av avtalen som omfatter mange produkter som må leveres separat, med partene eller i deler- inkludert dagen når produktene, partiene eller delene ble levert først. For å respektere fristen er det nok å sende erklæringen før den går ut (Datoen for sending er avgjørende, så kalt datoen på poststempel). Erklæringen kan sendes ved hjelp av et skjema som er vedlagt til dette reglementet.

2. Hvis Konsuments erklæringen nevnt i 1.ste punktum er godkjent, får Konsumenten hele beløpet tilbake. Beløpet omfatter salgspris, men også fraktkostnader, hvis Kjøperen valgte frakttypen som er den billigste av andre, får Konsumenten fraktkostnader som er ikke høyere enn den billigste fraktpris tilbød av Kjøperen.

3. Return av det betalte beløpet skjer umiddelbar, men ikke etter 14 (fjorten) dager fra dagen man får den skriftlig erklæring om oppsigelsen av avtalen. Den betales med bankoverføring på bankkontoen som er nevnt i erklæringen. Hvis Konsument oppga ikke et fakturanummer, retur av betaling skjer på samme måten Kunden betalte.

4. Selgeren kan stoppe returnering av det betalte beløpet når han får det kjøpte produktet tilbake eller til Konsumenten får dokumentet som bekrefter at han sendte den til Selgeren- avhengig av det som skjer først.

5. Konsument som hev avtalen med vilkår beskrevet ovenfor er forpliktet til å levere det kjøpte produktet umiddelbar til Selgeren, men ikke etter 14 (fjorten) dager fra dagen han vikk skriftlig informasjon om oppsigelsen av avtalen.

6.Selgeren erklærer skriftlig til Konsumenten at han har fått den kjøpte varen og påpeker datoen når han fikk den.

7. I tilfelle oppsigelsen av avtalen av Konsumenten med bestemmelser oppover betaler Konsumenten returneringskostnader til Selgeren. Om den høyeste prisen, som kan betales hvis produktet må returneres etter oppsigelsen av Avtalen er Kjøperen informert i belæringen som han får fra Selgeren.

8. Loven for å heve avtalen med bestemmelser beskrevet oppover gjelder ikke til Konsumenten hvis den bestilte varen var ikke-prefabrikkert, utført etter bestillingen og etter gitt spesifikasjon eller et produkt som må tilfredsstille individuelle behov til Kjøperen.

 

Registrering i databasen, beskyttelse av personopplysninger

 

1.Ved å plassere bestilling i Butikken eller å opprette en Konto, tillater Kunden/ Kjøperen for å publisere sine personopplysninger i Selgerens databasen, i samsvar med loven fra 29 august 1997 om beskyttelsen av personopplysninger (dvs Dz.U. nr 101 posisjon 926 fra 2002 med endringer) og for å forvandle dem for å gjennomføre salgsavtalen og for å yte disse tjenester som er beskrevet i reglementet via eposten. Det er nødvendig for utføring av bestillingen av Butikken å oppgi personopplysninger og å gi samtykke for å forvandle personopplysninger. Kunden tar ansvaret for å skrive de riktige personopplysninger.’

2. Kjøperen tillater for å få kommersielle informasjon fra Selgeren etter artikkelen 10 lov 2 Loven fra den 18 Juli 2002 om å yte tjenester via nettet (Dz.U. Nr.144 posisjon 1204) for den eposten som ble angitt ved registrering i butikken.

3. Kunden har lov til tilgangen for sine opplysninger og for å rette på dem. Han kan også henvise forespørsel for å slette på personopplysninger. Innsamlet data blir forvandlet bare for å yte tjenester via Butikken. Det er frivillig å oppgi sine personopplysninger.

4. Separat gir brukeren og frafaller samtykke for å forvandle personopplysninger for markedsføring.

5. Personopplysninger er beskyttet etter loven fra den 29.08.1997. "Om beskyttelsen av personopplysninger" (Dz.U.Nr 133 posisjon 883) og det gjør det umulig å få tilgang for dem fra de andre. Særlig er disse vilkår om beskyttelsen av personopplysninger bestemt i personverns politikk.

  

Reklamasjon angående ytelsen av tjenester via epost. Oppsigelse av kontrakten for ytelsen av tjenester

 

1.Kunden får lov for å klage via epost på grunn av gjennomføring av avtalen for å yte tjenester
2. Klagen bør inneholde minst de følgende datoer og informasjon:
- navn og etternavn,
- brukernavn,
- epostadresse,
- beskrivelsen av feil, inkludert datoen (eller timen hvis det er mulig å fastsette) når skaden har skjedd

3. Klagen blir behandlet innen 14 dager etter Selgeren fikk den. Kunden blir informert om måten hvordan reklamasjon blir behandlet via epost eller skriftlig.

4. Hvis reklamasjon blir godkjent får Kunden dekning av kostnader som han betalte på grunn av svikt eller dårlig utføring av kontrakten av Selgeren for å yte tjenester via eposten. Hvis Kunden  som er ikke Konsumenten får Selgeren ingen ansvar på grunn av svikt og ansvar for andre  skader.

5. Kunden som er Konsumenten og som registrerer en konto, får melding av Selgeren om bekreftelsen av konklusjon av avtalen for å yte tjenester via epost. Den inkluderer de følgende informasjon:
- beskrivelsen av tjenesten og måten for å kontaktere Konsument,
- identitet til selgeren, inkludert registreringsdato, adressen til foretak til Kjøperen, epostadressen og telefonnumre for å kontaktere Selgeren og for å klage,
- beskrivelsen av prosedyren for håndtering av klager,
- ingen forpliktelse fra Selgeren for å bruke Lovboken om "gode handlinger" som er nevnt i artikkelen 2 punktum 5 av motvirkning av urettferdig markedspraksis,
- varigheten av avtalen og måten for å heve avtalen,
- muligheten for å bruke andre måter for å klage enn domstolen og hvordan å hevde forbrukerkrav

6. Selgeren gir til Konsumenten samtidig med bekreftelsen av underskriving av avtalen  den belæring hvordan å heve en avtale. Den inkluderer måten og gjennomføringsfrist, lov for å heve avtalen og skjemaet for å heve avtalen.

7. Konsumenten som inngått Selgeren avtalen for å yte tjenester via eposten kan heve avtalen uten å oppgi grunnen og uten å dekke kostnader ved å gi skriftlig erklæring innen 14 (fjorten) dager fra dagen når avtalen ble inngått. For å respektere fristen er det nok å sende erklæringen før den går ut (Datoen for sending er avgjørende, så kalt datoen på poststempel).  Erklæringen kan sendes med skjemaet og det er vedlagt i dette reglementet, men Konsumenten kan bruke annen metode for å klage.

8. Hvis erklæringen blir godkjent av Kjøperen som er nevnt i punktum 7, betraktes avtalen for å yte tjenester som ikke inngått og Selgeren er forpliktet for å fjerne en konto og fjerne oppgitte personopplysninger som er nødvendig å konkludere avtalen for å yte tjenester via epost.

9. Konsumenten får ikke lov til å heve avtalen for å yte tjenester via epost etter bestemmelsene beskrevet oppover hvis Selgeren har utført tjenesten med Konsuments samtykke som ble informert før ytelsen at etter Selgeren fullfører krav, mister han lov til å heve avtalen.

 

Sluttbestemmelser

 

1.Prisliste og informasjon som befinner seg på butikks nettsider er ingen tilbud etter  Lovbok (Kodeks Cywilny), men det speiler tilbud av produsenter og leverandøre, derfor garanterer Selgeren ikke full tilgjengelighet av varer som er synlig ved søkemodulen. Når kunden plasserer bestillingen med hjelp av verktøy tilgjengelig i Butikken, sender han tilbud for en bestemt vare etter bestemmelsene oppgitt i produkts beskrivelse. Avtalen er inngått når Selgeren avgir erklæringen om å motta tilbudet til Kjøperen.

2. Kunden gjør sitt beste slik at beskrivelser og bilder blir tilsvarende til virkelige egenskaper, parametere og utseendet. Utseendet, fargene eller andre egenskaper av varene som er tilgjengelige i butikken kan bli forskjellig fra de visste på bildene og tegningene til produsenten og beskrivelser oppgitt av produsenten. Forskjeller i fargene på varene tilgjengelige i butikken i forholdet til virkelige farger kan bli en resultat av innstillinger av grafikkortet og parametere av utstyrer som Kjøperen bruker for å se på sortimentet i butikken.

3.Hvis Kjøperen har tvil om beskrivelsene, bildene, indeksene eller fargene på varer, bør man kontakte ansatte i Butikken for all hjelp og forklaringer.

4. Domstolen som bør behandle tvister som kan oppstå som en følge av avtaler bestemt i dette reglementet er den lokale domstolen som befinner seg i nærheten av Selgerens setet.

5 Dette reglementet gjelder fra den 25 desember 2014

6. Den komplette og aktuelle teksten er tilgjengelig på nettsiden nortberg.pl ved bokmerket  "Kjøpsregler i butikken"

7.Selgeren informerer at det er mulig at han måtte forandre reglementet særlig på grunn av tekniske eller teknologiske årsaker, årsaker som har skjedd på grunn av produsenten og leverandører eller endringer i loven.

8. I tilfeller nevnt i loven 7 blir kunder som har kontoer informert av eposten med lov for å heve avtalen innen 7 dager. Endringer i reglementet trer i kraft etter oppsigelsesfristen er gått ut. Informasjon om endringer i reglementet blir plassert ved bokmerket "Kjøpsregler i butikken" for mindre enn 7 dager i et format tilgjengelig for alle interesserte. Endringer i reglene knekker ikke lov som Kjøperen har fått og de har ingen bruk for avtalen inngått før endringer trådte i krav.

9. Språket som er brukt for aktiviteter i butikken er polsk. Korrespondansen med kjøpere er skrevet på polsk. Avtaler med Kjøpere er inngått på polsk.

10  I saker som er ikke regulert i dette reglementet gjelder det bestemmelser i den polske loven, særlig:

11. bestemmelser fra loven fra den 30 mai 2014 om konsumentens retter (Dz.U.2014.827)

12. bestemmelser fra loven fra den 23 april 1964 Lovboken (Dz.U fra 1964, nummer 16, posisjon 93)

13. bestemmelser fra loven fra den 4 februar 1994 om opphavsrett og beslektede rettigheter (dvs Jz.U fra 2006 nummer 90, posisjon 631 med endringer)

14 Alle bilder, tegninger, beskrivelser av sortimentet i butikken men også grafiske løsninger, databaser som er brukt på nettsiden er omfattet av copyright lover til Selgeren eller er brukt av Selgeren basert på sertifikatet fra de autoriserte enheter. Det er forbudt å bruke disse produkter og applikasjoner. Bruken av ovenfor nevnte produkter uten å ha lov fra Selgeren eller den andre autoriserte enheten er brudd på regelen om opphavsrettsbeskyttelsen og kan følge av spesifikke kravene

15.Merkevarer som ikke tilhører Selgeren er brukt på nettsiden for beskrivelser av sortimentet i butikken for å gi informasjon og de er enheter for autorisasjoner av de bestemte subjekter.

Dokumenter for nedlasting:

- Skjemaet for klagen

- Skjemaet for oppsigelsen av avtalen

Nortberg - på markedet siden 1989

NORTBERG er i dag en ledende produsent, og leverandør av alle slags eksklusive kjøkkenventilatorer til kunder fra Skandinavia og hele Europa. Alle våre NORTBERG kjøkkenventilatorer er produsert i materialer av absolutt høyeste kvalitet. Våre produkter er utviklet i nært samerbeid med annerkjente designere fra hele verden. Våre produksjonsmedarbeidere og montører sørger for den beste kvalitet i alle ledd.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her å bli den første til å få vite om våre spesialtilbud og rabatter.

Du finner oss også her

Besøk å følg oss på våre sosiale sider. Ikke gå glipp av våre nyeste tilbud og produkter!