Fritthengende ventilator Fobos White

https://nortberg.no/fritthengende-ventilator-fobos-white.html