Tilbake Tilbake

Kjøpehjelper

Kjøpehjelper
Se alt

Bruksanvisninger

Bruksanvisninger
Se alt

FAQ - Ofte stilte spørsmål

FAQ - Ofte stilte spørsmål
Se alt

Personvernerklæring

NORTBERG AS "Nortberg" er selskap med adresse Frankendalsveien 97, 3274 Larvik.

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på nortberg.no "Nettstedet" og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. NORTBERG AS, organisasjonsnummer: 918742190, heretter ”Nortberg” eller "vi" er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.      kan kontaktes ved spørsmål.   

Kontaktinformasjon:

 • Telefon til kundesenter: 940 99 585

  Åpningstider kundesenter: mandag - fredag: 10.00 - 20.00, lørdag: 10.00 - 17.00

 • E-post: info@nortberg.no

 • Personvernombud i Nortberg kan kontaktes på: info@nortberg.no

Beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for Nortberg. Vi innhenter og bruker bare dine personopplysninger innenfor gjeldende rett slik det følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 GDPR som gjennomført i norsk rett. Når vi her bruker uttrykk som "personopplysninger", "behandling", "behandlingsansvarlig" og "databehandling", har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Opplysninger som knytter seg til ditt kjøp: Når du kjøper varer og tjenester fra vår nettside www.nortberg.no, behandler vi de personopplysningene du oppgir slik som navn og kontaktinformasjon (inkludert adresse, e-post og telefonnummer) og betalingsinformasjon. Denne informasjonen innhentes og behandles for at vi skal kunne yte varer og tjenester til deg og håndtere returnerte varer.

Det kan også hende vi behandler personopplysninger for å sende varsler når et produkt er inne på lager, for å behandle tilbakemeldinger du har gitt angående kundeservicekontakt du har hatt med oss eller for å kontakte deg dersom det er problemer med levering av varer du har bestilt. Vi kan også analysere kjøpene gjort av ulike kundegrupper. Dette gjør vi for å forfølge vår berettigede interesse om å utvikle våre produkter og tjenester. 

Slike opplysninger behandles dels fordi det er nødvendig for å overholde en avtale med deg, og dels fordi det er nødvendig for forfølge vår berettigede interesse i å kommunisere effektivt med deg slik at vi kan yte best mulig tjenester til våre kunder.

Selv om denne typen behandling ikke har grunnlag i ditt samtykke kan du alltid kontakte oss hvis du har spørsmål. Du kan også anmode at vi stanser behandlingen slik det er beskrevet under.

Nettsidetrafikk og analyse – informasjonskapsler/cookies: Nortberg henter, samler og analyserer brukerdata, trafikk og handlinger som foretas på Nortbergs nettside. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.), operativsystem (Windows etc.), interaksjon med reklame (f.eks. klikk) samt hvilke sider du har sett på. Slik analyse foretas gjennom bruk av cookies, og vi kan bruke disse for å gi deg personlige produktanbefalinger og tjenester. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies som videre forklart i våre cookie policy. Dette involverer bruk av personopplysninger og har grunnlag i ditt samtykke som kan trekkes tilbake til enhver tid.

Direkte markedsføring med grunnlag i ditt samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke kan vi behandle din e-post adresse og telefonnummer slik at vi kan sende nyhetsbrev og markedsføringsmateriale som er spesifikt tilpasset deg. Vi kan da tilpasse våre tilbud til deg ut ifra opplysningene vi har, for eksempel dine tidligere kjøp. Vi kan også bruke informasjon fra andre kilder til demografiske opplysninger slik som kjønn, fødselsdato og adresse (profilering). Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på slik profilering til enhver tid ved å kontakte oss slik det fremkommer under.

2. Hvem vi deler dine opplysninger med?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt 2.

Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene "Samarbeidspartnere" kan få selge sine egne varer på Nettstedet, og i enkelte tilfeller formidler vi Samarbeidspartners produkter og tjenester (f.eks. forsikring eller finansiering). Dersom du kjøper et produkt som er levert av en av våre Samarbeidspartnere, vil Samarbeidspartneren være behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å oppfylle kjøpsavtalen. Overfor våre Samarbeidspartnere er vi å anse som en tjenesteleverandør "Databehandler". Spørsmål vedrørende Samarbeidspartnerens behandling av personopplysninger må rettes til den aktuelle Samarbeidspartneren.

Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til leverandøren.

 • Tjenestetilbydere
 • Serviceselskaper
 • Annonsenettverk byråer
 • Transportører

3. Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Nortberg benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

4. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

5. Oppbevaring og sletting

Dine personopplysninger knyttet til kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare dine henvendelser og reklamasjonstiden for produktet er utløp, med mindre vi trenger opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle andre legitime formål eller lovpålagte forpliktelser, eksempelvis i henhold til regnskapslovgivningen.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

6. Dine rettigheter

Du har rett, etter forespørsel, til innsyn i personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i dine personopplysninger. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve begrensning av vår behandling av dine opplysninger eller anmode oss om å slette dine personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke til vår behandling av dine personopplysninger (slik det er redegjort for over), uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på et samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

Du kan rette en innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og når EUs forordning 2016/679 (GDPR) trer i kraft kan du be om å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinleselig format slik at opplysningene lett kan overføres til deg eller en annen behandlingsansvarlig utnevnt av deg (dette er kjent som "dataportabilitet").

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst foreta anmodninger omhandlende disse spørsmålene slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet.

7. Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.

 

Selgers kontaktinformasjon og kundeservice

Nortberg AS

Org nr: 918 742 190

Kontaktadresse: Frankendalsveien 97, 3261 Larvik

Telefonnummer: 940 99 585           

E-post: info@nortberg.no

Kontakt oss her

 

Hvorfor bør du velge oss?

 • Personvernerklæring
  Gratis levering
  i hele Norge!
 • Personvernerklæring
  Sikker betaling med
  Klarna og Vipps
 • Personvernerklæring
  Trygg
  E-handel med kjøpsbeskyttelse
 • Personvernerklæring
  Produkt direkte
  fra produsent!

Denne siden bruker informasjonskapsler.