Fritthengende ventilator Metropolis Black Matt

https://nortberg.no/fritthengende-ventilator-metropolis-black.html