Fritthengende ventilator Tulip Black

https://nortberg.no/fritthengende-ventilator-tulip-black.html